Monday, December 21, 2009

UMEJIANDAA KUINGIA MWAKA 2010?

Bwana Yesu asifiwe!
Ninamshukuru Mungu kwa kuwa kwetu sisi "Yeye ni mwema na fadhili zake zadumu hata milele (Zab 106:1). Tumeuanza mwaka 2009, wengine waliishia njiani lakini sisi tumefika hapa na kwa mapenzi yake tutasonga mbele. Tunajua wazi kuwa hakuna jema tulilofanya ambalo ndilo linampa Mungu sababu ya kuendelea kutuweka hai, NI NEEMA yake na MAKUSUDI yake kwetu, na tuseme wote "Asante Baba Mungu"
Katika ratiba ambayo niliitoa hapo awali (kwa waliokuwa wamejiunga hadi mwezi wa saba) ya kutuongoza kusoma Agano Jipya lote ndani ya 2009, ratiba yetu ilionesha kuwa tungemaliza kusoma tarehe 6 December. Na ratiba inaonesha kuwa sasa ni wakati wa kujiandaa kwenda mwaka 2010.
Sote tunafahamu kuwa ukiingia kwenye jambo wakati hujajiandaa kuingia katika jambo hilo, unaweza usifanye vyema katika jambo hili kama uwezo Mungu aliokupa nao, kwa sababu hakuna malengo uliyojiwekea, na Biblia imesema wazi kuwa "Pasipo maono(mipango,mikakati,malengo) watu huacha kujizuia. Mfano rahisi ni pale mtu atakapopata hela nyingi wakati hajajiandaa kuzitumia hizo pesa, atatumia hizo pesa kwa namna anavyofikiri ni vyema, lakini zikiisha ndiyo atagundua kuwa hakutoa hata fungu la kumi na hakufanya mambo mengi ambayo ni ya msingi kuliko aliyoyafanya. Nini tatizo? Hakuweka malengo kabla.
Tunapoelekea kuingia mwaka 2010 kwa neema za Mungu. Ni muhimu sana uanze kumwomba Mungu ("Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii") kwa ajili ya mwaka ujao. Mungu anakupenda sana, na ukimwomba ataweka moyoni mwako mambo mengi sana kuhusu mwaka ujao, hadi utashangaa.
Hatua ya kwanza, mshukuru Mungu kwa mwaka 2009, unajua mambo Mungu aliyokufanyia, hivyo mshukuru sana.
Ni mambo gani ulipanga kuyafanya 2009 na hukufanikiwa, au umefanikiwa kwa sehemu tuu? Tafakari kilichokufanya usifanikiwe kama ulivyotamani na ujifuze somo hapo kuhusu mipango ya mwaka ujao.
Weka Mipango yako:
Kisha anza kumwomba akupe mwongozo kuhusu mwaka 2010, muulize habari za huo mwaka. Muulize katika maombi, anataka ufanye kipi na vipi kwa mwaka huo? Kumbuka Mungu huwa anajibu maombi ya watu wake, ukiwemo wewe.
Kisha baada ya hapo, anza kusikiliza moyoni mwako Mungu amekuwekea mawazo gani kuhusu 2010. Kisha, soma Habakuki 2:2-3 "Iandike ndoto hiyo..."
Ili kurahisisha maendeleo yako ndani ya 2010, ni vyema ukajipangia mambo gani unayotaka kuyatimiza kwa mwaka huo mzima. Hii itakusaidia sana katika utekelezaji na pia namna ya kumwomba Mungu.
Chukua kalamu na karatasi (kama una familia ni vyema kushirikiana na mwenzi wako) na uanze kuandika mipango yako kwa mwaka mzima wa 2010, andika yote ambayo unaona Mungu ameweka moyoni mwako na unatamani kuyatimiza kwa kipindi cha 2010. Andika yote.
Kisha, muombe Mungu na ufikiri, mipango uliyojiwekea inahitaji ufanye nini ili kuifikia? (what strategies?) Mipango mingine inaweza ikakulazimu kubadilisha namna unavyoishi maisha yako (lifesyles), mingine inaweza ikakulazimu kubadilisha ratiba zako, mingina itakulazimu uanze kuweka akiba ya fedha ili kuitimiza. Kwa kila mpango ulioandika, andika utafanya nini ili kuutimiza.
Omba Neno la kukuongoza 2010
Hili ni eneo lingine ambalo nakusihi usipuuzie kabisa. Biblia inasema "Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu"- Zaburi 119:105. Ni muhimu sana, mwombe Mungu pia akupe mstari wa Biblia wa kukuongoza kwa mwaka mzima wa 2010. Ninamshukuru Mungu kuna ndugu mmoja ameniandikia na kunieleza kuwa ameshamwomba Mungu na Mungu ameshampa mstari wa kumwongoza yeye na familia yake kwa mwaka mzima wa 2010. Mwombe Mungu akupe Neno hilo, na utakapokaa na kutafakari, Roho Mtakatifu atauleta huo mstari ndani ya moyo wako, inawezekana ni mstari ambao unaufahamu lakini utaona tuu kuwa huo mstari fulani unakujiajia sana mawazoni mwako, huyo ni Roho Mtakatifu anakuletea hilo Neno (na siyo mawazo yako tuu!). Ukishapewa mstari huo, utafakari kwa kina na utakusaidia kujua Mungu anataka uishi vipi na ufanye nini kwa mwaka ujao, sawa?
Siku ya Kuaga na kupokea mwaka.
Hii ni siku maalumu kwako. Tumia siku hizi kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu kuhusu 2010. Mweleze Yeye mikakati yako yote uliyoipanga na umwombe akufanikishe katika hiyo. Omba kama Mungu atakavyokuongoza. Katika mkesha wa mwaka mpya nia muhimu ukitumia wakati huo kumweleza Mungu mambo hayo yote,(pamoja na familia yako kama unayo), imba nyimbo za sifa, tenzi za rohoni na mwombe Mungu.
Toa Sadaka yako
Unapomweleza Mungu haja yako kwa mwaka 2010, ni vyema kuambatanisha sadaka na maombi yako hayo. Andaa sadaka yako kuanzia sasa, kiasi chochote Roho wa Mungu atakachokuongoza, iweke kwenye bahasha na kuanzia sasa, kila umwombapo Mungu kuhusu 2010 uwe na sadaka yako mkononi, fanya hivyo hadi ile siku ya mwaka mpya, na kisha ipeleke hiyo sadaka yako mahali popote Roho Mtakatifu atakapokuongoza, kwa mfano kanisani kwako.
Ni matumaini yangu kuwa mipango yako itakuwa sawasawa na Neno la Mungu na kwamba itamweka Mungu mbele daima.
"Ninakutakia baraka tele za Mungu, furaha, raha, mafanikio na afya njema katika mwaka 2010. Mungu akubariki na kukutunza, akuangazie nuru ya uso wake na akupe neema yake na kukupa amani kwa mwaka mzima wa 2010, Amen"
Tuombe...
"Mungu Baba, ninakuja mbele zako saa hii kwa Damu ya Yesu Kristo. Ninakiri kuwa mimi ni mkosaji na ninaomba unisamehe na kunitakasa nafsi,mwili na roho yangu kwa Damu ya Mwana wako mpendwa, Yesu Kristo. Mungu ninakushukuru kwa kuwa nami na kunilinda kwa mwaka mzima wa 2009. Asante kwa kuniepusha na mambo mabaya na kunipatia mema tele. Baba ninakuomba uniongoze ninapoingia mwaka 2010, ninaomba unipe Neno la kuniongoza kwa mwaka mzima. Ninaomba uniambie ni mambo gani unataka niyafanye kwa mwaka 2010 na unipe mikakati ya kuyatimiza yote kwa wakati. Ninaomba uibariki huduma hii ya Neno lako, na mtumishi wako, umbariki na kumpa afya njema, hekima, maarifa na bidii nyingi, ili kwa mwaka ujao, mapenzi yako yatimizwe zaidi na zaidi. Nimeomba haya yote na kuamini kwa Jina la Yesu Kristo, Amen."
Katika mwaka 2010,"Utafute kwanza Ufalme wake, na haki yake na hayo (mambo mengine) yote utazidishiwa" Mathayo 6:33.
Happy and Blessed New 2010 Year!
Ili Kristo apendwe;Frank Lemasavedlema2@yahoo.comwww.lema.or.tzDecember 18th, 2009.

Thursday, December 17, 2009

White Americans' majority to end by mid-century

WASHINGTON – The estimated time when whites will no longer make up the majority of Americans has been pushed back eight years — to 2050 — because the recession and stricter immigration policies have slowed the flow of foreigners into the U.S.
Census Bureau figures released Wednesday update last year's prediction that white children would become a minority in 2023 and the overall white population would follow in 2042. The earlier estimate did not take into account a drop in the number of people moving into the U.S. because of the economic crisis and the immigration policies imposed after the Sept. 11, 2001, terror attacks.
The 2050 estimate is one of four projections released that is based on rates for births and deaths and a scenario in which immigration continues its more recent, slower pace of adding nearly 1 million new foreigners each year. Demographers said that scenario offers the best look for now at the future demographic makeup based on current conditions, rather than other models which assume higher rates of immigration.
The United States has 308 million people today; two-thirds are non-Hispanic whites.
The total population should climb to 399 million by 2050, under the new projection, with whites making up 49.9 percent of the population. Blacks will make up 12.2 percent, virtually unchanged from today. Hispanics, currently 15 percent of the population, will rise to 28 percent in 2050.
Asians are expected to increase from 4.4 percent of the population to 6 percent.
The point when minority children become the majority is expected to have a similar delay of roughly eight years, moving from 2023 to 2031.
The population 85 and older is projected to more than triple by 2050, to 18.6 million.
The actual shift in demographics will be influenced by a host of factors that can't be accurately forecast — the pace of the economic recovery, cultural changes, natural or manmade disasters, as well as an overhaul of immigration law, which may be debated in Congress as early as next year.
As a result, the Census Bureau said the projections should be used mostly as a guide.
The agency also released numbers showing projections based on "high" rates of immigration — more likely if more-flexible government policies and a booming U.S. economy attract large numbers of foreigners — as well as "low" immigration, a possible scenario if U.S. policies don't change much while the economy substantially improves.
_With high immigration, the minority "tipping point" is moved up to 2040, two years earlier than the previous estimate. At that time, Asians would have a much larger share, at 8 percent, since their population growth is more dependent on immigration than birth rates.
_With low immigration, the "tipping point" arrives by 2045.
Under a purely theoretical "zero immigration" scenario in which the U.S. effectively does not take in any immigrants, whites would remain the majority in 2050, making up a solid 58 percent of the U.S. population. In such a case, the share of Hispanics would increase to 21 percent because of high fertility rates and a younger population.
Under a "zero immigration" model, the 65 and older population also grows substantially faster, comprising nearly 1 in 4 Americans.
"These projections show that immigration will serve to replenish our labor force as baby boomers age into retirement and make our population younger without overburdening our schools and other community resources," said William H. Frey, a demographer at Brookings Institution.
___
On the Net:
Census Bureau: http://www.census.gov/

Sunday, December 6, 2009

AN ANTICHRIST CENTRAL WORLD GOVERNMENT IS COMING

AN ANTICHRIST CENTRAL WORLD GOVERNMENT IS COMING

The dream for a world government is found throughout world history. Follow the progression up to today. After the Flood in Noah’s day, the people united to become one people, and began to build the Tower of Babel. They were erecting the Tower of Babel for the purpose of living free from God and His rules so they would not die if God sent another flood.
Here, in the land that would be known as Assyria with its great city of Babylon, is where they developed their pagan Babylonian religion. God saw that if mankind unified, that there was nothing man couldn’t do.
This was the reason God confused the languages at Babel. Uniting together and building the Tower of Babel was an act of war of mankind against God to escape Him. After the language was confused, people left Babylon and scattered going to the ends of the earth, but with them they took their Babylonian religion and their dream of uniting and coming under one government. That dream of uniting and centrally governing the world was resurrected by Nebuchadnezzar in Assyria, the country now known as Iraq, the very same place where the dream of world unification originated.

ATLANTIS
The Babylonian religion of Baal and the dream of a world government was imported to Egypt from Babylon. The Egyptians were looking towards the lost continent of Atlantis that had disappeared under the ocean, as the model of the society it wanted to become. The legend of Atlantis is that the gods destroyed it by water because the people angered them. Atlantis was said to be a pure democracy. It was said to be a completely secular society void of religion; where there were no absolutes and no moral restraint. Interestingly enough, the timing of Atlantis being destroyed by water coincides with the biblical account of the flood in Noah’s day. According to the Bible, God destroyed the earth by a flood because they were so wicked. (Book: The New World Order) Gen 6:5-7 “And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that everyimagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.” KJV Gen 6:11-12 “The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.” KJV

THE MASONS
The Masons are steeped in Egyptology. The foundation of Egyptology is the religion of Egypt. The Egyptians religion was Baal, which was the enemy of Jehovah, the God of Israel. God forbid Israel to be involved in the Baal religion in any form.The Masons use their religion and their symbols, which are all based on their religion, as the foundation of their Masonic philosophy. The Masons proliferated during the Middle Ages in Europe and Great Britain. The Masons, picked up the dream of a world government from the Egyptians. The Masons, like the Egyptians, were also looking to Atlantis as their model for their vision of this coming new world. When America, the New World was discovered, visionaries from Mecca, Delhi as well as the Masons in Europe and Great Britain, envisioned that America would become the New Atlantis, the perfect secular democracy, free of religion and moral restraints. At the time America was becoming a nation, the Masons were looked on as being involved in occult because of their ties to Egyptology and were opposed. Many of the Masons who immigrated to America were wealthy intellectuals from Europe. Most of the founders of America were Masons: George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, and many others. To become accepted, most of them went to Christian churches and carried Bibles, but at the same time belonged to the secret Masonic society. In fact, many pastors and church deacons were Masons. Of course there were many true Christian immigrants who came to America in those early years, but the Masons became dominant in founding America’s government and big business, and setting America’s long range agenda. This is one reason why you see many of the monuments in Washington D.C. that are replicas of those in Egypt; i.e.: the Washington Monument, which is an obelisk, an Egyptian idol to the sun god. Much of Washington D.C. is laid out according to the Zodiac.

THE HISTORY OF THE QUEST TO RULE THE WORLD
There are many who have tried to conquer the world and set up a world government: Nebuchadnezzar; the Roman Empire, Alexander the Great, Napoleon, The British Empire, Hitler, Communism, the Roman Catholic Church, and Islam. All of these if they could, would take away freedom from the earth and be dictatorships. They tried to rule the world by the sword, but all of them failed. But now, a new tactic is being used to govern and rule the world.

THE UNITED NATIONS

The vision of the Masons and those from the Old World was for the new world to unite the states and come under one federal central government known as the United States. That plan of course succeeded. The next stage of their bigger vision was to unite not just the states but the nations of the whole world and become the United Nations which would be under one central world government. The concept of an institution like the United Nations for the purpose of a helping resolve conflicts between nations by dialogue instead of going to waris a good idea. It is also good for developed nations to help undeveloped nations that are having famines to share their bounty with those who are distressed. It is a good to for advanced nations to help less fortunate nations medically who are suffering with diseases like HIV. It is true because of the advent of jet travel, the internet, etc., it is a much smaller world. There are many dangers threatening the world: Iran and N. Korea’s nuclear ambitions; Islamic Jihad; HIV; world food supply; oil shortages; the global economy. But in the name of ‘Save the Planet’, the United Nations is now going too far.

THE 2000 MILLENNIUM CONFERENCE CALLED FOR THE UN TO BECOME A CENTRAL WORLD GOVERNMENT.
(www.crossroads.to/articles2/TwoSummits.htm)
This plan was approved by Bill Clinton of the United States; Putin of Russia; Chirac of France; Tony Blair of Great Britain; and Zeming of China. It reality, this would make the UN the final say on all disputes and make it a dictatorial government with no recourse. This would give the UN central control over all the earths resources. It would take away the sovereignty of nations. There would be only one army in the world, the U.N.’s. Using the Gun Control issue, everyone will be disarmed, and there would be no militias that could stand against a tyrannical government. This is the same thing that happened in China and the Soviet Union where millions of their citizens died in bloody purges. There would be a world court, which would be based on international law that would reflect the universal mores set down by the U.N. This would be a global socialistic government which embodies all the tenets of the socialism of Karl Marx. Class distinction, the divide between the rich and the poor, will have to be done away with for the sake of World Peace. The U.N. would be an inclusive government that will operate by consensus, the will of the majority. The way the U.N. envisions its government would in all practicality set aside the rights of the minority. If one’s religious or political beliefs disagrees with the consensus of the majority, he has no choice but to comply with the will of the majority. And of course, the majority of the delegates to the U.N. do not believe in the divinity of Christ nor the Bible. Under this U.N. central world government there would be no room for independent thinkers; freedom of speech; freedom to bear arms; freedom of religion or individualism. For the sake of peace we would have to accept that we are all interdependent and ‘give up our individual agenda for the communities agenda’. These things have already been set down by UNESCO and Rick Warren’s Purpose Driven Life book. (www.crossroads.,to/articles2?05?peace-un-2.htm)

THE INTERIM STEPS TO IMPLEMENT A WORLD GOVERNMENT, REGIONALIZATION. THE EUROPEAN UNION
has united the nations of Europe into one government; the AFRICAN UNION is being promoted by Gadaffi of Libya, to unite Africa into one government; the North American Union uniting Canada, the U.S.A.; and now the UNION OF SOUTH AMERICAN NATIONS called Unasur is being promoted as a regional version o is being formed to create a regional version of the European Union which is being promoted by Hugo Cavez, President of Venzuela. It is not just coincidental that this is happening. After the world has been regionalized then it will be easy to be unite it under one central government.

ISSUES BEING USED TO PUSH US TO ACCEPT A WORLD GOVERNMENTGLOBAL WARMING is being trumpeted over and over again, despite many contradictory findings by many scientists. The motivation behind this repeated global call to ‘SAVE THE PLANET; i.e.: Global Warming, is using fear tactics to intimidate everyone into accepting a central world government. We must care for the environment, but we must not lose our precious freedom that so many have died for, and naively fall into slavery under tyrannical despots that our forefathers lived under. (See the Article on “Global Warming and Bible Prophecy” on lorendavis.com) OVERPOPULATION is being talked about incessantly saying the world’s resources cannot feed many more people and we will all die from the lack of food unless we unite and centralize control over the n earth’s resources. The truth is that they would like to use abortion for population control like socialist Communist China does.
NO BORDER CONTROL
is a problem not only in the U.S. but Europe and the rest of the world. Muslims are now taking over Europe. The issue of not being able to control the borders is not accidental, it is what the U.N. wants. For there to be truly a one world first there must be an assimilation of all the cultures, races and religions. Without the great influx of immigrants poured into the nation, nationalization will always take priority over globalization. With the different cultures, races and religions mixed; the religions, cultures and nationalistic passions will be neutralized as they see themselves as “world citizens” who are secularists. A UNIVERSAL EDUCATION is one of the main tenets of the U.N.’s Peace Plan. This is necessary to subdue religious and cultural mores so people can become ‘world citizens’. This is the reason so many scholarships to get a university education are given to third world nations to go to the U.S. and Europe Why? The educational institutions of the U.S. and Europe are completely secular and against the Bible. They teach: evolution; abortion, atheism; anti-Bible; pro-homosexuality and are openly against Jesus Christ. When foreign students return to their countries, if they do, they are more ‘global citizens’ than citizens of their nation, and most have had their faith destroyed in the Bible and in Christ. Education is a good thing regarding skills, but their main objective is programming the students to make the universal robot person, puppets of the state. LOSS OF PRIVACY has now been rationalized in the name of security against terrorism. Of course there is validity in the argument. Cell phone conversations can be retrieved in investigations. One’s location can also be traced by his cell phone. E-mails can be traced by a computer’s i.p.d. code which can be traced and identifies the owner of the computer. In America, major streets and most street lights have a video camera on them tracking the movements of people. One can get a ticket sent to his house as a result of an infraction being filmed. Ones’ business activities and movements can be traced by banking transactions. These technologies have their benefits, but at the same time causes one to lose his privacy. What if a dictator comes into power? Wouldn’t Hitler, Stalin or Mao Tsu Tung have loved to have had this technology to flush out their enemies to use in their bloody purges. Without a doubt a world government would use this technology to spy on its ‘world’ citizens and purge those who would not get in step with it. With this technology a dictatorship would have absolute control. One would have no freedom of choice. CELL PHONES are now owned by billions of people and have proliferated communication. THE INTERNET is a major contributor to global communication. SATELLITES AND THE GPS makes is it possible to track globally. Late model vehicles have the Onstar Satellite system where they can be located and even the cars can be unlocked by remote control from an unknown location. Now plans are to chip everyone for the person of identification and replacing money, credit and ATM cards. When everyone is chipped, there will be no place to hide. Freedom will be finished. INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURISM are making people more globally minded. THE INTERNATIONAL SPACE STATION which is a co-op project of the major nations of the earth. AIDS/HIV. The message is that we must unite to stamp out Aids to save mankind. This is an important issue that must be dealt with, but the reality is many world leaders are using the Aids issue not so much because they care about Aids victims, but to advance their global political agenda. GLOBAL ECONOMY. They say this is the only way to help the undeveloped countries find parity, which is another way of saying socialism. Global business is now becoming a common thing, when businessmen are no longer looking to business just in their own country, but looking to markets in China and the rest of the world. Financially we are constantly being told that all people of the earth are ‘interdependent’. Banking is becoming more centralized and one can handle his banking from any place that has an internet and retrieve his money from anyplace that has an ATM machine, which can be found in most of the cities of the world. What is coming quickly is that people will have to have a chip in their hand or forehead for identification and to do business locally and globally. This has already begun in some places. (See the article: Could the Verichip Be the Mark of the Beast?” www.lorendavis.com) GLOBAL NEWS television networks like CNN, BBC, and Al Jazeera are major engines behind globalization. They are presenting news from different nations around the world and are promoting Global Warming; socialism and everything that has to do with bringing the world together. GLOBALIZATION. THE GLOBAL VILLAGE. ONE WORLD. This concept is being hammered incessantly day and night on television, radio, politicians, etc. This is pushing for nations to give up their sovereignty to the U.N. with the ominous threat that if we don’t we will all die. INTERFAITH meetings are being sponsored by the U.N. for the purpose of uniting the different faiths into one. The U.N., which is atheistic, wants to neutralize all religions, especially Christianity. The U.N. believes religion is the main cause of wars and must be pacified and join in the peace process. THE GLOBAL PEACE MOVEMENT is being promoted by the New Age, Rick Warren and the U.N. The Baptist pastor Rick Warren, whose ‘Purpose Driven Life’ book has sold over 22 million, is working with the U.N. even joining with the U.N.’s Interfaith Prayer Meeting and having the U.N.’s representatives speak at his church. (www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm#prayer). The U.N. knows that Christianity must be changed from an opponent to its global agenda to becoming a partner. It appears Rick PURPOSE is to pacify Christianity and remove it as an obstruction to the U.N.’s agenda for World Peace. Rick Warren’s Peace Plan virtually the same as the peace plans of the U.N. and The New Age. Peter Drucker was Rick Warren’s mentor and architect behind his Purpose Driven Life book. Peter Drucker was in involved in German mysticism and Zen Buddhism. Peter Drucker also is the one who developed the model the U.N. is using to bring about ‘world governance’. (www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm Also see google: Rick Warren Peter Drucker and Peter Drucker U.N.; also see lorendavis.com the article: The Purpose Driven Life uses Marxist Ideology and Language) THE ISRAELI-PALESTINIANS ISSUE is something that the U.N. and major nations are constantly dealing with and trying to mediate. They realize that if this issue is not resolved peacefully it can bring about a World War between the superpowers. The U.N. is looking for a Peace Plan to permanently resolve this issue.
THE AGE OF AQUARIUSThis New World is what the New Age leaders and the mystic seers and soothsayers of the past said was coming. They called it THE DAWNING OF THE AGE OF AQUARIUS. Philosophically, The Age of Aquarius is exactly the same as the ancient civilization of Atlantis. (See google: The Age of Aquarius)

GLOBALIZATION IS NOT AN ACCIDENT
This is a plan that was conceived centuries ago. It started when Lucifer tried to overthrow God and was thrown out of heaven and came to earth. Lk. 10:18, Isa. 14:12-16. From that day forth, he has tried to deceive man and take away man and the earth from God). Ps. 23:1. It is not new that someone has tried to conquer and rule the world. Ge. 3:1, 2 Co. 4:4. What is happening now is the a grand coalition of the Masons, the U.N., the New Age, and the new politically correct Christianity, the Great Whore church of the book of Revelation that committed fornication with the kings of the earth. Rev. 17. This is the coalition from hell. What they are saying is trust us. We will save you!
SCRIPTURES ABOUT THE COMING ANTICHRIST CENTRAL WORLD GOVERNMENT
Rev 13:7-8 “And it was given unto him (the Antichrist) TO MAKE WAR WITH THE SAINTS, and to overcome them: and POWER WAS GIVEN HIM OVER ALL KINDREDS, AND TONGUES, AND NATIONS. AND ALL THAT DWELL UPON THE EARTH shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.” KJV Rev 13:4-5 “And they worshipped the dragon which gave power unto the beast (the Antichrist): and they worshipped the beast (Antichrist), saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months.” KJV Rev 12:9 “And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which DECEIVETH THE WHOLE WORLD: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.” KJV Christians known as’ Dominionists’ and ‘Kingdom Now’, believe they are going to conquer the economies and governments of the world, and then Christ will return and sit on the throne in the Temple in Jerusalem bringing will bring about world peace. This type of Christian will believe that the Man of Peace sitting on the throne is the Second Coming of Christ and that this peace he is bringing is the beginning of the Millenneum. This type of Christian, according to the Bible, will be deceived and be damned. 2 Thess. 2:1-12.

THE ANTICHRIST, A RUTHLESS WORLD DICTATORSHIP
Under this world dictatorship the Bible foretold was coming, there will be no freedom of speech; no individualism and no freedom of religion. It will be the ultimate dictatorship. The state will be god, holding the power of life and death in its hands. This world government will be taken over by the ‘Man of Peace’ who will be the Antichrist in disguise. It will have 100% control of the military; food supplies; oil, and the global economy. It will be war against true Bible believing Christians who will be marked as the ultimate enemy of the state. Freedom will be dead and hell on the scale like the world has never known will cover the world. Famine, plagues and war will take the lives of billions. (7 Seals, 7 Vials, 7 Trumpets, 7 Thunders of the Book of Revelation. “He that hath an ear, let him hear”. Rev. 3:22.

THE DEATH PENALTY FOR ALL WHO DO NOT COMPLY AND SUBMIT

New Age leaders have made grave threats to anyone who will not join the New Age. (ReinventingJesusChrist.com) Rev 20:4 “And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that WERE BEHEADED for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.” KJV

THE DOWNFALL OF THE WORLD GOVERNMENT AND WORLD DICTATORSHIP
This tells of a GREAT IMAGE WHO HEAD WAS MADE OF GOLD. Parts of this image represents four world kingdoms. THE FOURTH KINGDOM prophesied is the that of the World Government and the world dictator, the Antichrist. Dan. 2:31-44 tells about this Great Image. Here is how it describes it. Dan 2:40-45 “And the fourth kingdom shall be strong as iron: forasmuch as iron breaketh in pieces and subdueth all things: and as iron that breaketh all these, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the feet and toes, PART OF POTTERS' CLAY, AND PART OF IRON, the kingdom shall be divided; but there shall be in it of the strength of the iron, forasmuch as thou sawest the iron mixed with miry clay. And as the toes of the feet were part of iron, and part of clay, so the kingdom shall be partly strong, and partly broken.

THE MYSTERY OF THE TOES OF IRON MIXED WITH CLAY. WHAT DOES THAT MEAN?And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall MINGLE THEMSELVES WITH THE SEED OF MEN: BUT THEY SHALL NOT CLEAVE ONE TO ANOTHER, even as iron is not mixed with clay. The U.N. is promoting the different races, cultures and religions to mingle and live together for the purpose of unifying mankind, a literal reviving of ancient Babylon. The problem is that the different races and tribes are polarizing with one another and not clinging or uniting with other races. (They live together, but their ethnicity dominates all other issues, including their religion. (The only glue that will make the different races cleave to one another is if they are truly born again spiritual believers in Jesus Christ). The U.N.’s plan of mixing and assimilating peoples, cultures and religions will backfire according to Dan. 2:45 This is the iron mixed with clay that Dan. 2:45 talks about. Iron and clay do not cleave together. An example of this was the chaos that happened in Kenya in 2008. The people by and large, didn’t even care if other tribes were of the same religion. The Luos, Kalenjins, and Kikuyus fought and killed each other solely because they were of different tribes. People were not judged on individual merit, only on tribal ethniity. Ethnicity was the cause of the conflict that brought about the genocide in Rwanda when the Hutus and Tutsis killed each other. This same type of racial hatred and ethnic polarization will be the cause of the toes breaking up and the Image, and the Fourth Kingdom, the central world government of the Antichrist falling apart. CHRIST WILL DESTROY THE ANTICHRIST’S WORLD GOVERNMENT AND SET UP HIS OWN KINGDOM ON EARTH. THIS WILL BE TRUE WORLD PEACE, AND THE TRUE MILLENNEUM. Rev. 20:6. Dan. 2:44 “And in the days of these kings shall the GOD OF HEAVEN SET UP A KINGDOM, WHICH SHALL NEVER BE DESTROYED: and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, AND IT SHALL STAND FOR EVER. 45 Forasmuch as thou sawest that THE STONE WAS CUT OUT OF THE MOUNTAIN WITHOUT HANDS (CHRIST ACTS 4:11), AND THAT IT BRAKE IN PIECES THE IRON, THE BRASS, THE CLAY, THE SILVER, AND THE GOLD; the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter: and THE DREAM IS CERTAIN, AND THE INTERPRETATION THEREOF SURE.” KJV

Source:http://www.lorendavis.com/news_articles_centralgov.html