Thursday, May 8, 2008

AHADI YA ALHAMIS

Wafilipi 4:19

''Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake,katika utukufu ndani ya Kristo Yesu''

No comments: